THÉP CUỘN 2.9MM - 3.00MM In

Quy cách : 2.90/3.00mm X 1500mm X cuộn; 2.9mm X 1500mm X 6000mm

Tiêu chuẩn: SS400.

Xuất xứ : TRUNG QUỐC