Dự báo sản xuất thép 2011: Giá và lượng đều tăng In
Thứ tư, 16 Tháng 2 2011 16:25

Theo dự báo của Chủ tịch Hiệp Hội Thép Việt Nam, trong năm 2011, giá và sản lượng thép đều tăng.

Tính toán của Hiệp hội Thép cho thấy năm 2011, sản lượng thép tiêu thụ sẽ tăng từ 8-10% so với năm 2010. Với năng lực thép xây dựng cả nước hiện đã đạt 7,83 triệu tấn/năm, sản xuất và tiêu thụ thép năm 2011 sẽ ở mức khoảng 6 triệu tấn.

Để đáp ứng nhu cầu phôi thép cho sản xuất trong điều kiện Việt Nam đã chủ động được khoảng 6 triệu tấn phôi, sản lượng phôi thép nhập khẩu năm 2011 sẽ dao động quanh 2 triệu tấn.

Tuy nhiên, nếu tình hình cung cấp điện trong năm không đảm bảo, sản lượng phôi thép sẽ bị sụt giảm sản. Khi đó, các doanh nghiệp thép buộc phải nhập khẩu thêm phôi thép để đáp ứng nhu cầu thép trong nước.

Theo infotv.vn